Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Agri Trader B.V. (hierna: ‘Organisator’) georganiseerde competitie, een fotowedstrijd die als volgt genoemd wordt: Agri Trader Foto van het Jaar (hierna: ‘Fotowedstrijd’).

Organisator is gevestigd en kantoorhoudende te Geesteren, Veldkaamp 1a, 7678WB, Nederland.

Actievoorwaarden worden hieronder verder uiteengezet.

 1. Definities

Actievoorwaarden: de Actievoorwaarden die gelden voor de fotowedstrijd zoals uiteengezet op deze pagina.

Organisator: Agri Trader Foto van het Jaar, handelend vanuit Agri Trader BV, is de entiteit die de fotowedstrijd organiseert en beheert, inclusief de selectie van genomineerden en de winnaars.

Actievoorwaarden: Dit zijn de officiële regels die bepalen hoe de fotowedstrijd van Agri Trader Foto van het Jaar wordt uitgevoerd, waaronder de vereisten voor deelname, de selectiecriteria voor de winnaars en de prijzen die beschikbaar zijn gesteld.

Fotowedstrijd: De fotowedstrijd is een wedstrijd waarin deelnemers hun beste foto’s kunnen insturen die zijn genomen in een agrarische omgeving. De wedstrijd heeft als doel om de beste foto’s te selecteren en de winnaars te belonen.

Deelnemers: Deelnemers zijn personen die een foto hebben ingezonden voor de fotowedstrijd van Agri Trader Foto van het Jaar. De deelnemers moeten zich aan de actievoorwaarden houden om deel te nemen aan de fotowedstrijd.

Vakjury: De vakjury bestaat uit deskundigen op het gebied van fotografie en landbouw. De vakjury beoordeelt de ingezonden foto’s op basis van de selectiecriteria en selecteert de genomineerden en winnaars van de fotowedstrijd.

Fotogala: Het fotogala is een evenement waar de genomineerden en winnaars van de fotowedstrijd van Agri Trader Foto van het Jaar bekend worden gemaakt en hun prijzen ontvangen. Het is een gelegenheid om de beste foto’s te vieren en de deelnemers, de sponsoren, de vakjury en de organisator te erkennen.

Genomineerden: Genomineerden zijn de deelnemers van de fotowedstrijd van Agri Trader Foto van het Jaar die door de vakjury zijn geselecteerd als finalisten. De genomineerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan het fotogala en maken kans om te winnen in hun respectieve categorieën.

Winnaars: Winnaars zijn de deelnemers die door de vakjury zijn geselecteerd als de beste in hun respectieve categorieën. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het fotogala en ontvangen een prijs die beschikbaar is gesteld door de organisator.

Selectiecriteria: De selectiecriteria zijn de criteria die worden gebruikt door de vakjury om de ingezonden foto’s te beoordelen en de genomineerden en winnaars te selecteren. Deze criteria kunnen onder meer omvatten: is er een duidelijk punt van aandacht, is er een goede compositie, is het beeld scherp en goed belicht, vertelt de foto een verhaal, versterkt de belichting onderwerp en boodschap, is het creatief.

 

 1. Fotowedstrijd Algemeen en Looptijd
  • Om de agrarische sector op een positieve manier te belichten, organiseert de Organisator een Agrarische fotowedstrijd. Voor deze wedstrijd worden vijf (5) prijzen ter beschikking gesteld. Deelnemers kunnen foto’s insturen in één van de vijf bepaalde categorieën, te weten: Landschap, Levende have, Liefde voor het Vak, Mechanisatie en Transport. De prijzen zullen door organisator worden verstrekt aan de deelnemers die als winnaar zijn verkozen op basis van de beoordeling van de vakjury, gecombineerd met de uitkomst van de publieksstemming, zoals verder uiteengezet in artikel 6. Er worden dus vijf categorie-winnaars verkozen en één hoofdwinnaar.
  • Foto’s kunnen ingediend worden vanaf 1 maart 2023 tot uiterlijk 27 augustus 23:59. Foto’s ingediend na deze einddatum dingen niet mee naar een prijs.
  • Genomineerde foto’s worden op 4 september 2023 bekend gemaakt door de vakjury. Het gaat om 25 genomineerde foto’s, 5 foto’s per categorie. De beoordeling van de vakjury verloopt volgens vooraf bepaalde selectiecriteria.
  • Vanaf 4 september 2023 kan het publiek stemmen op de 25 genomineerde foto’s. Deze stemronde opent op 4 september en sluit op 1 oktober, om 23:59. Stemmen ingediend na deze einddatum worden niet meegenomen in de beoordeling.
  • Op 7 november maakt de vakjury de winnende deelnemers (hierna: ‘Winnaars’) bekend tijdens het Agri Trader Foto van het Jaar avondgala.

 

 1. Deelname – Fotografen
  • Deelname aan de Fotowedstrijd is gratis.
  • Er is geen aankoopverplichting. Abonnees of adverteerders bij Agri Trader B.V. maken niet meer of minder kans om te winnen.
  • Deelname aan de fotowedstrijd is alleen mogelijk door een foto in te sturen via de website: agritraderfotovanhetjaar.nl (de ‘Website’), waarbij deelnemer tevens een titel en omschrijving aan dient te geven, en de foto heeft toegewezen aan één van de vijf categorieën.
  • Deelnemers aan de fotowedstrijd moeten tenminste 16 jaar of ouder zijn en in Nederland of in België wonen.
  • Deelname aan de fotowedstrijd is alleen toegestaan indien de deelnemer volgende persoonlijke informatie heeft verstrekt: Voornaam, Achternaam, Geslacht, Straat, Postcode/Huisnummer, Plaats, Land en E-mail adres.
  • Deelnemer kan aantonen dat hij de daadwerkelijke maker is van de door hem ingestuurde foto, en garandeert dat de ingestuurde foto een origineel werk is, en vrij van copyright.
  • De foto mag een maximale bestandsomvang hebben van 16 MB. Foto dient te worden aangeleverd als JPG of PNG bestand. Foto’s mogen in kleur of zwart/wit ingestuurd te worden.
  • Deelnemers mogen maximaal vijf (5) foto’s insturen, waarvan de toegewezen categorie naar keuze is. Het is dus zowel toegestaan om één foto per categorie in te sturen, maar ook om vijf foto’s voor één categorie in te sturen.
  • Het is niet toegestaan om foto’s te bewerken waardoor de inhoud van de foto veranderd. Het samenvoegen van foto’s of insturen van een collage is ook niet toegestaan. De foto dient niet te worden voorzien van een watermerk of bedrijfslogo. Frames of kaders zijn niet toegestaan.
  • Foto’s mogen niet in strijd met de wet of rechten van derden zijn.
  • Organisator behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de spelregels handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de fotowedstrijd op oneerlijke wijzen hebben willen beïnvloeden.
  • Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden. Indien er buiten deze actievoorwaarden om, bijvoorbeeld op de website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de fotowedstrijd, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze actievoorwaarden.
  • Deelname aan de fotowedstrijd is uitgesloten voor medewerkers van organisator en van haar medeorganiserende partners.
  • Ingestuurde foto’s die niet voldoen aan bovenstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden.

 

 1. Deelname – Publieksstemming
  • Stemmen is gratis.
  • Op 27 augustus 2023 sluiten de inzendingen, dat betekent dat foto’s die zijn ingestuurd na deze datum niet meer meedoen met de fotowedstrijd.
  • Op 4 september 2023 zal de jury 25 genomineerden bekendmaken, er worden 5 foto’s per categorie als favoriet gekozen. De foto’s van deze 25 genomineerden worden gepubliceerd op de website agritraderfotovanhetjaar.nl. Vanaf dat moment kan er door het publiek gestemd worden op de favoriete foto’s. Deze stemronde sluit op 1 oktober, om 23:59. Stemmen ingediend na deze einddatum worden niet meegenomen in de beoordeling.
  • Per categorie mag er één stem uitgebracht worden. Deelnemer mag dus vijf keer één stem uitbrengen.
  • Deelnemers kunnen stemmen door eerst naar de categoriepagina te navigeren en op een categorie te klikken. Daarna volgt een stemformulier.
  • Deelnemer kan alleen stemmen door een volledig ingevuld stemformulier met voornaam, achternaam en e-mail adres op te sturen.
  • Deelnemer gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden door een stemformulier in te sturen.

 

 1. Jurering
  • Vakjury: De organisator zal een vakjury samenstellen die zal bestaan uit zowel redactieleden van de organisator als externe amateur- en/of vakfotografen. De vakjury zal de foto’s beoordelen op basis van vooraf bepaalde selectiecriteria.
  • Selectiecriteria: De vakjury zal de foto’s beoordelen op basis van de volgende selectiecriteria: is er een duidelijk punt van aandacht, is er een goede compositie, is het beeld scherp en goed belicht, vertelt de foto een verhaal, versterkt de belichting het onderwerp en de boodschap, en is de foto creatief.
  • De vakjury zal de foto’s individueel beoordelen en scores toekennen op de selectiecriteria.
  • Na individuele beoordeling zullen de scores worden samengevoegd om tot een totaalscore per foto te komen.
  • Alle foto’s die voldoen aan de voorwaarden, zoals beschreven in deze Actievoorwaarden, worden meegenomen in de beoordeling van de vakjury.
  • De vakjury selecteert 25 genomineerde foto’s. Het publiek kan vervolgens stemmen op deze 25 genomineerde foto’s, zoals beschreven in Artikel 4 van deze Actievoorwaarden.
  • De stem van het publiek telt mee als één volwaardige Jurylid stem.

 

 1. De Winnaars
  • Alleen foto’s die voldoen aan de actievoorwaarden zoals uitgezet in artikel 3 van deze actievoorwaarden dingen mee naar een prijs en zullen worden vertoond op de website. Alle ingezonden foto’s zullen worden beoordeeld door de vakjury en maken gelijktijdig kans om genomineerd te worden.
  • Genomineerde Foto’s: uit alle foto’s zal de vakjury per categorie een top vijf (5) selecteren uit alle ingezonden foto’s. Bij het maken van deze selectie is het mogelijk dat de vakjury of organisator contact opneemt met de deelnemer, om achtergrond informatie te ontvangen over hoe de foto genomen is. De vakjury beoordeelt de foto’s op basis van de vooraf bepaalde selectiecriteria (hierna: ‘Selectiecriteria’).
  • Categoriewinnaars: de 25 genomineerde foto’s worden tentoongesteld op de website voor de stemronde. Tijdens deze stemronde mag het publiek stemmen op maximaal één (1) foto per categorie. Tijdens de beoordeling van de vakjury, krijgen genomineerde foto’s met de meeste publieksstemmen per categorie één extra stem. De vakjury selecteert dus de vijf winnende foto’s uit de 25 genomineerden, en neemt daar de publieksstemmen in mee. Deze vijf categoriewinnaars ontvangen allemaal een categorieprijs.
  • Hoofdwinnaar: Uit de vijf winnende foto’s zal er één hoofdwinnaar gekozen worden door de vakjury. Deze hoofdwinnaar is daarmee tevens een categoriewinnaar, maar krijgt ook de hoofdprijs voor de Agri Foto van het Jaar.

 

 1. Prijzen
  • Categorieprijzen: Er worden vijf categoriewinnaars geselecteerd. De categorieprijzen worden individueel gesponsord door verschillende organisaties. Hieronder een overzicht van de categorieprijzen per categorie.
Landschap

–          Glazen “Landschap” Award

–          €500,- waardecheque

–          Publicatie in de Agri Trader

–          Publicatie in Foto van het Jaar Kalender

–          Jaarabonnement op Agri Trader

Levende have

–          Glazen “Levende Have” Award

–          €500,- waardecheque

–          Publicatie in de Agri Trader

–          Publicatie in Foto van het Jaar Kalender

–          Jaarabonnement op Agri Trader

Liefde voor het Vak

–          Glazen “Liefde voor het Vak” Award

–          €500,- waardecheque

–          Publicatie in de Agri Trader

–          Publicatie in Foto van het Jaar Kalender

–          Jaarabonnement op Agri Trader

Mechanisatie

–          Glazen “Mechanisatie” Award

–          €500,- waardecheque

–          Publicatie in de Agri Trader

–          Publicatie in Foto van het Jaar Kalender

–          Jaarabonnement op Agri Trader

Transport

–          Glazen “Transport” Award

–          €500,- waardecheque

–          Publicatie in de Agri Trader

–          Publicatie in Foto van het Jaar Kalender

–          Jaarabonnement op Agri Trader

 

 

 • Hoofdprijs: Uit de vijf categoriewinnaars wordt één winnende foto geselecteerd voor de hoofdprijs, deze overall winnaar krijgt een hoofdprijs bestaande uit.
Hoofdprijs

–          Glazen Award Overall Winnaar

–          DJI Mini 3 Pro Drone t.w.v. €1.188,-

–          Foto in het groot

–          Publicatie op de voorpagina van de Agri Trader

–          Publicatie in Foto van het Jaar Kalender

 

 

 

 

 1. Gebruik van het Fotomateriaal
  • Door deel te nemen aan de fotowedstrijd, geven deelnemers de organisator het niet-exclusieve en onbeperkte recht om het fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren in online en offline uitingen van organisator zonder daartoe een vergoeding verschuldigd is. Hieronder begrepen maar niet beperkt tot: Agri Trader Handelsmagazine, Tuin en Park Plusmagazine, Agritrader.nl, Agritrader.org, Agritoppers.nl, en sociale media van Agri Trader. Het gebruiksrecht omvat tevens het recht om het Fotomateriaal te gebruiken voor merchandising en commerciële doeleinden van Organisator.
  • Daarnaast verstrekt deelnemer ook aan de andere mede-organiserende partners en sponsoren van organisator het gebruiksrecht om het Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren via de platformen, websites en social mediakanalen van deze andere mede-organiserende partners en sponsoren.
  • Van dergelijk gebruik zal de deelnemer vooraf altijd op de hoogte worden gesteld.
  • Deelnemer is en blijft eigenaar van het ingestuurde Fotomateriaal. Het staat deelnemer te allen tijde vrij om het fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.
  • Gebruik van het fotomateriaal, anders dan in de in dit artikel 10 van deze actievoorwaarden omschreven gevallen, zal altijd vooraf door organisator dan wel door haar mede-organiserende partner(s) met deelnemer worden besproken.
  • In beginsel zal organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) het fotomateriaal altijd openbaar maken met naamsvermelding van de betreffende deelnemer. Als de naam van de deelnemer niet vermeld wordt, zal organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) dat altijd vooraf bespreken met de deelnemer. De deelnemer zal zich in dat geval niet redelijkerwijs verzetten tegen het gebruik van het fotomateriaal zonder naamsvermelding.

 

 1. Recht tot uitstel of annulering
  • Als om wat voor reden dan ook de fotowedstrijd niet loopt zoals gepland, door infectie door computervirussen, bugs, Worms, trojan horses, fraude, technische problemen of andere redenen waar organisator geen controle over heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt organisator het recht om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aanpassen of uitstellen. Als organisator besluit de fotowedstrijd te annuleren of beëindigen, behoudt organisator de rechten van de ingestuurde foto’s.

 

 1. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden
  • Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij de organisator en hun partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze Fotowedstrijd of daaraan gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.
  • De organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de deelnemers van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de deelnemers.
  • Op de actievoorwaarden is nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de fotowedstrijd/of deze spelregels zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 1. Persoonsgegevens en privacy
  • Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, vooral naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de fotowedstrijd en andere doeleinden, zoals omschreven in deze actievoorwaarden, gebruikt mogen worden. De naam van de deelnemende fotograaf wordt op de website van de fotowedstrijd weergegeven, zie agritraderfotovanhetjaar.nl . Het tonen van het e-mailadres van de deelnemer wordt zoveel mogelijk beperkt en wordt met name gebruikt voor communicatie rondom de wedstrijd zoals: het versturen van een bevestigingsmail, bij het delen van foto’s per e-mail, voor de start van de stemperiode, en voor het contact opnemen in geval van een winnende inzending.
  • Bij deelname aan de fotowedstrijd gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden van organisator. Deze zijn te vinden op agritrader.nl en www.agritraderfotovanhetjaar.nl.
  • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deelname aan de fotowedstrijd zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de ‘AVG’). De gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres. De gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.
  • De gegevensverwerking door Organisator met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Fotowedstrijd bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Fotowedstrijd.De verwerking in verband met het gerechtvaardigd belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van organisator (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in Artikel 11.5 van deze Actievoorwaarden).
  • Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming herroepen conform de instructies in Artikel 11.6 van deze Actievoorwaarden.
  • Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: info@agritraderfotovanhetjaar.nl.
  • Eventuele klachten van deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer organisator niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit Artikel 11.
  • De gegevens die door organisator zijn verzameld worden tot vijf (5) jaar na afloop van de fotowedstrijd bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.
  • Door deelname aan de winactie erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de gegevens zoals genoemd in dit artikel 11 en gaat deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van organisator zoals gepubliceerd op agritrader.nl en www.agritraderfotovanhetjaar.nl.

Stemmen op jouw favoriete foto?